0941.111.286

Facebook

Zalo

fb Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.facebook.com/thanhlapdoanhnghiephaiphong gg Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.google.com/ link Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://twitter.com/
SỰ CHUẨN BỊ VỮNG CHẮC CHO TƯƠNG LAI CỦA BẠN
fb Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.facebook.com/thanhlapdoanhnghiephaiphong gg Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.google.com/ link Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://twitter.com/

Tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử

Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử 
 

THÔNG BÁO 
Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử
phục vụ nâng cấp hệ thống
 
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 08h00 – đến 17h00 ngày 01/07/2017 và từ 11h00 – đến 17h00 ngày 08/07/2017 để phục vụ kiểm thử mức độ sẵn sàng tại hệ thống dự phòng. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.
Tải và xem thông báo: Tại đây

          Trân trọng cảm ơn./.