0941.111.286

Facebook

Zalo

fb Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.facebook.com/thanhlapdoanhnghiephaiphong gg Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.google.com/ link Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://twitter.com/
SỰ CHUẨN BỊ VỮNG CHẮC CHO TƯƠNG LAI CỦA BẠN
fb Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.facebook.com/thanhlapdoanhnghiephaiphong gg Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.google.com/ link Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://twitter.com/

Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng

Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ của Doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

– Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục thực hiện Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và tiến hành nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Bước 2: Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra tính xác thực của hồ sơ.

– Bước 3: Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, tổ chức/ cá nhân nộp hồ sơ bản giấy và nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Nội dung công việc Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng

Đối với dịch vụ thành lập mới doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp Hải Phòng thực hiện các nội dung dịch vụ sau:

– Tư vấn quy định thành lập doanh nghiệp

– Tư vấn tên doanh nghiệp trước khi thành lập

– Soạn thảo văn bản, hồ sơ thành lập

– Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước

– Khắc dấu tròn + Dấu chức danh

– Hỗ trợ thông báo/công bố mẫu dấu

– Tư vấn thủ tục mở tài khoản ngân hàng sau khi Doanh nghiệp được thành lập

– Tư vấn thủ tục sau thành lập doanh nghiệp (nếu khách hàng có nhu cầu)

Thông tin liên hệ

Địa chỉ văn phòng:  Số 37/66 Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hotline Tư vấn :  0912.510.589 (Mr. Tuấn Anh) - 0326.905.905 (Mrs.Hằng)

Email : khaithuequamanghp@gmail.com