0941.111.286

Facebook

Zalo

fb Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.facebook.com/thanhlapdoanhnghiephaiphong gg Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.google.com/ link Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://twitter.com/
SỰ CHUẨN BỊ VỮNG CHẮC CHO TƯƠNG LAI CỦA BẠN
fb Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.facebook.com/thanhlapdoanhnghiephaiphong gg Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://www.google.com/ link Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phònghttps://twitter.com/

Tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử

Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT) 
 

THÔNG BÁO
Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT)
 
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử từ 17h00 ngày 14/07/2017  (Thứ Sáu) đến 18h00 ngày 16/07/2017 (Chủ Nhật) phục vụ nâng cấp hệ thống trục tích hợp và kiểm thử kết nối kênh truyền active – standby với NHTM.
Ngoài thời gian trên, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Nộp thuế điện tử.
 
Trân trọng cảm ơn./. 
Nguồn: http://nhantokhai.gdt.gov.vn